Porządek obrad XXX Sesji Rady Miasta - 25 września 2012 roku

Ostrów Mazowiecka 19 września 2012 r.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXX sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. / wtorek / o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miasta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Funkcjonowanie kultury i sportu w mieście.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrów Mazowiecka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.
 9. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami. Informacja ustna.
 12. Zakończenie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-09-20 08:24:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-09-20 09:19:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki