Ostrów Mazowiecka,        marca 2013r.

 

A-1.0002. 4 .2013

 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XLI sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 roku / środa / o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Informacja dotycząca budownictwa socjalnego i komunalnego – jego stan i perspektywy rozwoju.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2041, uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/62/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2013”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 1688/49 o pow. 40m².
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/177/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2013 rok.
 14. Zatwierdzenie sprawozdań z prac Komisji stałych Rady Miasta za 2012 rok.
 15. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego między sesjami.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski oraz sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
(2013-04-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-04-02 11:48:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-04-02 12:13:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki