XXXIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

                 Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 29 października 2012r. / poniedziałek / o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrów Mazowiecka.
  6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie miedzy sesjami
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami / informacja ustna /.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta

 /-/ Hanna Zofia Sasinowska

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
(2012-10-24)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-10-24 13:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-10-24 13:11:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki