Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2012r. / czwartek / o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka w 2013 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka
 13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego     w okresie miedzy sesjami
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał:

ad 6. Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka w 2013 roku.

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ad 9. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

ad 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. /Urocza/

ad 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. /Sezamkowa/

ad 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-11-14 13:36:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-11-15 15:02:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki