Ostrów Mazowiecka,13 grudnia 2012r.

A-1.0002.22.2012

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r. /piątek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
 5. Przyjęcie Protokołu z XXXIIII sesji Rady Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Ostrów Mazowiecka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2041.
 12. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie miedzy sesjami
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-12-24 08:41:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-12-24 08:46:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki