Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013r. / środa / o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta.
 5. Przyjęcie Protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2041.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przebudowy drogi Małkinia Górna – Ostrów Mazowiecka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2003 rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
 14. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie miedzy sesjami
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-01-16 14:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-01-16 14:29:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki