Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIX sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, która odbędzie się w dniu 31  stycznia 2013r. / czwartek /  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Przyjęcie Protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2041.
  7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie miedzy sesjami
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-01-24 13:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-01-24 13:17:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki