Zarządzenie nr 4 /2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 13 stycznia 2015r.

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 715) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Załącznik

Wniosek

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-01-14)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-01-14 14:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-01-14 14:16:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki