UCHWAŁA NR XXXVII/159/2012 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

UCHWAŁA NR XXXVII/159/2012 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka

Załączniki do uchwały Nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka:

Nr 1 - Ustalenia planu (300 kB)

Poniższa grafika pokazuje arkusze planu: grafika prostokątna w formie siatki - 4 kolumny (a, b, c, d) i 7 wierszy (od 1 do 7), łącznie 28 obszarów (arkuszy) - nałożona na obrys mapy miasta, aby pokazać jak poszczególne arkusze obejmują kolejne obszary mapy miasta.

Arkusze planu - grafika prostokątna w formie siatki: 4 kolumny (a, b, c, d) i 7 wierszy (od 1 do 7), łącznie 28 obszarów (arkuszy) - nałożona na obrys mapy miasta, aby pokazać jak poszczególne arkusze obejmują kolejne obszary mapy miasta.

Poniższa tabela zawiera łącza (linki) do poszczególnych arkuszy obejmujących kolejne obszary mapy miasta - brak łącza (linku) w komórce tabeli oznacza, że odpowiadający tej komórce obszar mapy wykracza poza obszar miasta:

Arkusze planu
  a b c d
1 1a (250kB)      
2 2a (480kB) 2b (780kB) 2c (300kB)  
3 3a (760kB) 3b (950kB) 3c (630kB)  
4 4a (930kB) 4b (1130kB) 4c (1160kB)  
5 5a (850 kB) 5b (1600kB) 5c (1570kB) 5d (360kB)
6 6a (650kB) 6b (1490kB) 6c (1340kB) 6d (830kB)
7 7a (350kB) 7b (500kB) 7c (600kB) 7d (850kB)

Nr 2 - Kierunki i polityka przestrzenna (ok. 20MB)

Nr 3 - Obiekty i obszary znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków (150 kB)

Nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (300 kB)

Nr 5 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu (200 kB)

 

Plik uchwały razem ze wszystkimi załącznikami do pobrania (ok. 40MB)

 


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2013r. w sprawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXXVII/159/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka


Informacja

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 czerwca 2014 roku Sygn. Akt IV SA/Wa 233/14 stwierdził nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka uchwalonego uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w części graficznej dotyczącej przebiegu ulicy Wołodyjowskiego na długości działki o numerze ewidencyjnym 3726/2 położonej w Ostrowi Mazowieckiej.


 

Informacja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017 roku Sygn. Akt IV SA/Wa 18/17 stwierdził nieważność § 50 pkt. 4 Uchwały XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka w odniesieniu do działki nr ewidencyjny 669/15 i 675/3 z obrębu 0001 Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
(2012-12-28)
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-08-16 15:40:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrujący Administrator
(2020-09-22 12:51:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki