Zawiadamiam, że XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013r. Dz.U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku /poniedziałek / o godz. 13.00     w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2023.
  6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego  w okresie między sesjami.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  9. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2013-12-27)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2013-12-27 10:11:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2013-12-27 10:20:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki