INFORMACJA

DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Ostrowi Mazowieckiej

 

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

(wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług w zakresie monitorowania i dozoru fizycznego obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

wybrano firmę:

 

Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM” Sp. z o.o. 10-273 Olsztyn, ul. Jagielońska 46:

1. Monitoring systemu alarmowania w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3

30,00 zł netto miesięcznie

2. Dozór fizyczny Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej

7,00 zł netto/godz.

 

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-01-09)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-01-09 12:49:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-01-09 12:57:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki