Ostrów Mazowiecka,10 stycznia 2014r.

 A-1.0002.1.2014

  

Zawiadamiam, że L sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014r. / wtorek   / o godz. 13.00  w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2014-01-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-01-13 09:26:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-01-13 09:32:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki