☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, czerwca 2013r.

A-1.–0057.6.2013 

Informacja o pracy Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

jako organu wykonawczego miasta

w okresie między XLII a XLIII sesją Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Burmistrz, jako jednoosobowy organ wykonawczy miasta wydał następujące Zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013. Na mocy Zarządzenia zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 79.104 zł. Zmiany w dziale 852 wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększającej dotację celową na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zmiany obejmują także przesunięcia w działach 600 i 853 .
 3. Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka.
 4. Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012.
 5. Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013r.
 6. Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej komunalnej nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej. Sprawa dotyczy niezabudowanej działki nr 5351/5 o pow. 73 m2 poł. przy ul. Najmoły. Sprzedaż ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

I Narada Nr 101 – 10 maja 2013r.

 1. Omówiono sprawy związane z XLII sesją Rady Miasta.
 2. Zapoznano się z projektem ulotki informacyjnej dot. segregacji odpadów komunalnych.
 3. Omawiano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg.
 4. Omawiano kwestie związane ze zbilansowaniem budżetu miasta.
 5. Omawiano sprawy organizacyjne dot. funkcjonowania Urzędu Miasta. 

II Narada Nr 102 – 13 maja 2013r.

 1. Omawiano sprawy organizacyjne związane z obchodami XI Dni Ostrowi i III Dni Ziemi Ostrowskiej. 

III Narada Nr 103 - 14 maja 2013r.

1. Omawiano kwestie stanu prawnego lokalu przy ul. Partyzantów 7 zajmowanego przez Związek Wędkarski.

 1. Omawiano kwestie kontynuacji konserwacji Grodu Książąt Mazowieckich.
 2. Omawiano sprawy finansowe związane z prowadzeniem zbiornicy padłych zwierząt.
 3. Zapoznano się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej.
 4. Omawiano sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniami komunalnymi.
 5. Zapoznano się z pismem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie spędu i handlu bydłem na Targowisku Miejskim. 

IV Narada 104 – 4 czerwca 2013r.

 1. Podniesiono kwestię przygotowania materiałów na XLIII sesję Rady Miasta.
 2. Omówiono sprawy bieżącego utrzymania dróg.
 3. Podniesiono sprawę propagowania wiedzy o Prezydentach RP rezydujących w Londynie w latach 1940-1990.
 4. Przedstawiono wyniki kontrolnych badań poziomu zawilgocenia ścian Ratusza. Postanowiono przyspieszyć prace związane z pionową izolacją ścian.
 5. Omawiano sprawy związane z gospodarowaniem budynkami komunalnymi. Przydzielono lokal socjalny przy ul. Taczanowskiego.
 6. Zapoznano się z informacja na temat postępów prac na budowie budynku socjalnego.
 7. Poinformowano o pozyskanych przez MZOJO środkach na dofinansowanie programu realizowanego w szkołach Podstawowych tj. indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III.
 8. Poinformowano o pracach na temat zagospodarowania budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego.

V Narada 105 – 5 czerwca 2013r.

1. Omówiono sprawy organizacyjne Urzędu Miasta.

2. Omówienie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka. 

VI Narada 106 - 6 czerwca 2013 r.

 1. Zlecono przygotowanie bieżącej informacji o stanie realizacji inwestycji drogowych.
 2. Wyrażono zgodę na dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu podopiecznych Polskiego czerwonego Krzyża.
 3. Wyrażono zgodę na wykonanie ekspertyzy dla potrzeb realizacji projektu unijnego, który dotyczy wyliczenia wskaźnika rezultatu w ramach zadania inwestycyjnego Warszawska – Różańska na kwotę 246 zł. brutto.
 4. Zlecono przygotowanie opinii prawnej w sprawie propozycji współpracy w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki w gminach. Propozycję zgłosiło Miasto Węgrów.

VII Narada 107 – 13 czerwca 2013 r.

1. Omówiono materiały pod obrady XLIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 Opracowała : inspektor ds. obsługi Rady Miasta Izabela Rejniak

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2013-06-30)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-01-13 10:00:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-03-06 10:15:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218