Informacja

dotycząca naboru na nowo utworzone stanowiska – konserwator  i konserwator prac porządkowych w ramach projektu pn. „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej”, realizowanego przez Miasto Ostrów Mazowiecka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wymiar czasu pracy – pełen etat

Stanowiska pracy:

  1. Konserwator – wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie średnie, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku, podstawowa wiedza z zakresu uzdatniania wody, uprawnienia SEP do 1 KV, wiedza z zakresu bieżących napraw, sumienność i dokładność wykonywaniu zadań, dyspozycyjność, umiejętność kontaktowania się z młodzieżą,  znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomość przepisów przeciwpożarowych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, oraz  osoby będące bez zatrudnienia.

Zakres wykonywanych obowiązków:

- konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania takich jak – montaż lub naprawa zamków, naprawa urządzeń sanitarnych, wykonywanie drobnych prac malarskich

- przygotowywanie terenu i urządzeń i sprzętu do przeprowadzania imprez sportowo- rekreacyjnych

- stała konserwacja i częściowe naprawy urządzeń znajdujących się na terenie Ogródka Jordanowskiego

- Wykonywanie prac związanych z czystością i estetyką terenu Ogródka Jordanowskiego – sprzątanie śmieci, opróżnianie koszy, grabienie liści, odśnieżanie alejek, chodników i wjazdów

- codzienne przygotowywanie obiektu do eksploatacji i udostępnianie korzystającym grupom zorganizowanym i osobom indywidualnym

- obsługa kos spalinowych i kosiarek

2. Konserwator prac porządkowych – wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie preferowane średnie, sumienność i dokładność wykonywaniu zadań, dyspozycyjność, umiejętność kontaktowania się z młodzieżą,  znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomość przepisów przeciwpożarowych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, oraz osoby będące bez zatrudnienia.

Zakres wykonywanych obowiązków :

            - mycie i dezynfekcja ścian pokrytych płytkami ceramicznymi

            - mycie i dezynfekcja powierzchni podłogowych

            - opróżnianie koszy

            - myci i dezynfekcja koszy na śmieci z zewnątrz i wewnątrz

            - mycie i dezynfekcja pojemników na mydło

            - mycie i dezynfekcja toalet

- mycie i dezynfekcja urządzeń zabawowych

- Wykonywanie prac związanych z czystością i estetyką terenu Ogródka Jordanowskiego – sprzątanie śmieci, opróżnianie koszy, grabienie liści, odśnieżanie alejek, chodników i wjazdów

- pielęgnacja rabat kwiatowych

- codzienne przygotowywanie obiektu do eksploatacji i udostępnianie korzystającym grupom zorganizowanym i osobom indywidualnym

 

Oferty CV wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych na wymienione stanowiska pracy należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie MOSiR ul. Warchalskiego 3, pokój nr 23, lub przesyłać  na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w terminie do 28.01.2014 r do godz.12;00. Koperty należy opatrzyć informacją „rekrutacja na stanowisko konserwator i konserwator prac porządkowych”

 

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-01-14)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-01-14 17:19:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-01-17 13:37:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki