Zawiadamiam, że LI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 29  stycznia 2014r. / środa / o godz. 13.00  w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX i L sesji  Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Szczegółowa informacja o realizacji inwestycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ostrowi Mazowieckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę Pomnika Powstania Styczniowego 1863 r. przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego róg ul. E. Orzeszkowej w Ostrowi Mazowieckiej.
 9. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie  między sesjami.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad

Przewodniczący  Rady Miasta

Krzysztof Listwon

 Załączniki:

ad 6.  Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ostrowi Mazowieckiej

ad 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę Pomnika Powstania Styczniowego 1863 r. przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego róg ul. E. Orzeszkowej w Ostrowi Mazowieckiej

Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2014-01-24)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-01-24 11:32:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-01-24 15:50:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki