Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ostrów Mazowiecka

Ul. H. Trębickiego 10

Informuje o wyniku naboru na nowo utworzone stanowiska – konserwator  i konserwator prac porządkowych w ramach projektu pn. „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej”, realizowanego przez Miasto Ostrów Mazowiecka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej 

Stanowisko Konserwator  -  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy zatrudniony  został – Pan Sasinowski Krzysztof

Stanowisko Konserwator prac porządkowych - w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została zatrudniona – Pani Małgorzata Pęzińska

Uzasadnienie:    

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 5 ofert pracy. 2 oferty na stanowisko konserwator oraz 3 oferty na stanowisko konserwator prac porządkowych. Jedna z ofert na stanowisko konserwator nie spełniła wymogów. W/w kandydaci spełniali wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz w Regulaminie naboru oraz pomyślnie przeszli rozmowę kwalifikacyjną i zostali najwyżej ocenieni przez Komisję. Szczegóły postępowania zawiera protokół dostępny do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3.

 

Dyrektor

Waldemar Konarzewski

 

 

 

Ostrów Mazowiecka 04-02-2014 r.

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-02-04)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-02-07 09:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-02-07 09:22:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki