INFORMACJA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

(wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na  obsługę serwisową i konserwację stacji transformatorowych oraz rozdzielni SN 15kV w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej wybrano firmę:

PPHU DOMITON  Jan Tułowiecki 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Baczyńskiego 10 -

wartośc zamówienia netto – 8991 zł.

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-03-17)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-03-18 08:25:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-03-18 08:26:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki