Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych w 2014 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) , art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust.1 i 2,art.16 oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

  

 

LP

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

KWOTA

DOTACJI

1

Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno

 -Oświatowych.

Wakacyjne Warsztaty Teatralne- Piecki 2014.

14 000 zł

2

Gminno-Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina”.

Andrzejkowo- Mikołajkowe spotkanie z dziećmi i rodzicami

2 000 zł

3

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”.

Aktywni Niepełnosprawni

4 500 zł

4

Spółdzielnia Socjalna „AMELIA”

Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

4 500 zł

5

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”.

Zajęcia usprawniające

1 000 zł

6

Stowarzyszenie Zakręcona Ostrów

Sporty rowerowe promocją Ostrowi i Ziemi Ostrowskiej

13 700 zł

  

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

/-/ Władysław Krzyżanowski

  

 Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a organizacją , w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-03-20)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-03-20 11:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-03-20 12:03:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki