INFORMACJA

 

DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Ostrowi Mazowieckiej

 

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

(wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie napraw wanien jacuzzi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10. wybrano firmę:

 

 

NEMO Dariusz Mróz 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Kościelna 3

- wartość zamówienia 28 844,28 zł netto.

 

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-06-10)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-06-13 11:57:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-06-13 15:34:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki