INFORMACJA

 

DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

 

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

(wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę  wody źródlanej z dzierżawą dystrybutorów   w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej nie wybrano dostawcy ze względu na zgłoszenie się tylko jednego oferenta.

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-09-22)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-09-24 12:16:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-09-24 12:16:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki