Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie artykułu 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2a   ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118), ogłaszam co następuje:

Przyznaję dotacje z obszaru pomocy społecznej organizacji:

1. Polski Czerwony Krzyż

- nazwa zadania: świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

- wysokość dotacji: 265 000zł

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-11-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-11-10 13:58:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-11-10 13:58:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki