Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych dla dziewcząt urodzonych w latach 2001-2002
w Ostrowi Mazowieckiej przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy
i brodawkom płciowym wywoływanym przez wirusy HPV 6,11,16,18.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r, poz.594 z poźn.zm.) art. 48 ust.1,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz.1027 z późn.zm.), informuję, iż w ramach przeprowadzonego konkursu wpłynęła jedna oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę oraz zarekomendowała jej wybór.

Zadanie pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywoływanym przez wirusy HPV 6,11,16,18 dla dziewcząt urodzonych w latach 2001-2002 w mieście Ostrów Mazowiecka” powierzam Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Władysław Krzyżanowski

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-11-24)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-11-25 16:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-11-25 16:26:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki