Ostrów Mazowiecka, dnia 17 grudnia 2014r.

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Burmistrz Miasta informuje, iż w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano najkorzystniejsze oferty:

Część

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

Ocena punktowa

I

 1. Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska, ul. Kaliwody 37, 18-400 Łomża

3 843,00 zł

100,00

 1. This is it! Szkoła Języków Obcych Katarzyna Wańczyk, ul. Solidarności 14, 33-113 Zgłobice

4 130,00 zł

93,05

 1. Marta Lidia Wyrzykowska,07- 300 Ostrów Mazowiecka

4 200,00 zł

91,50

II

 

 1. Profit Tomasz Wiśniewski, ul. Kaliwody 37, 18-400 Łomża

 

3 843,00 zł

100,00

 1. Małgorzata Kucharska,07- 300 Ostrów Mazowiecka

4 200,00 zł

91,50

III

 1. Beata Kaczyńska, 07- 300 Ostrów Mazowiecka

3 000,00 zł

100,00

IV

 1. Jolanta Kobus,07-300 Ostrów Mazowiecka

600,00 zł

100,00

V

 1. Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska, ul. Kaliwody 37,  18-400 Łomża

 

2 745,00 zł

100,00

 1. Cezary Polak,07-300 Ostrów Mazowiecka

 

2 975,00 zł

92,27

VI

 1. Profit Tomasz Wiśniewski, ul. Kaliwody 37, 18-400 Łomża

 

2 745,00 zł

100,00

 1. Elżbieta Tarasiuk,07-300 Ostrów Mazowiecka

2 975,00 zł

92,27

VII

 1. Profit Tomasz Wiśniewski, ul. Kaliwody 37, 18-400 Łomża

 

1 767,00 zł

100,00

 1. Dorota Ambroziak, 07-300 Ostrów Mazowiecka

1 785,00 zł

98,99

VIII

 1. Agnieszka Mateusiak,07-440 Goworowo

2 975,00 zł

100,00

IX

 1. Beata Brzostek, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 1 190,00 zł

100,00

X

 1. Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska, ul. Kaliwody 37, 18-400 Łomża

 

3 294,00 zł

100,00

 1. Agnieszka Kopińska,07-300 Ostrów Mazowiecka

3 600,00 zł

91,50

XI

 1. Monika Kruk, 07-300 Ostrów Mazowiecka

3 600,00 zł

100,00

XII

 1. Piotr Siwek, 07-320 Małkinia Górna

2 940,00 zł

100,00

XIII

 1. Joanna Korduszewska, 07-300 Ugniewo

1 100,00 zł

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2014-12-17)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-17 15:46:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-17 15:54:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki