INFORMACJA

DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Ostrowi Mazowieckiej

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

(wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług w zakresie monitorowania i dozoru fizycznego obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

wybrano firmę:

Agencja Ochrony Mienia TARCZA sp. z o. o. 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 29

1. Monitoring systemu alarmowania w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3

    29,98 zł netto miesięcznie.

2. Dozór fizyczny Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej

  6,89 zł netto/godz.

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2015-01-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-01-12 07:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-01-12 07:55:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki