Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 lutego  2015 roku

w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert na realizacje przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie artykułu 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j.Dz.U. z 2014r., poz.715) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.poz. 885 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że realizacja zadań publicznych w 2015 roku zostanie zlecona następującym klubom:

 

LP

NAZWA KLUBU

NAZWA ZADANIA

PLK[POKO;       DOTACJA

1

Ostrowski Klub Koszykówki „Sokół”

Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

85 000 zł

2

Polski Związek Wędkarski, koło nr 64, „WODNIK”

Rozwój sportu wędkarskiego w dyscyplinie spławikowej

3 500 zł

3

Klub Sportowy „OSTROVIA”

Organizacja, szkolenie i współzawodnictwo dzieci, młodzieży i seniorów w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej                i Ciechanowsko - Ostrołęcki Związek  Piłki Nożnej.

173 000 zł

4

Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „ORKA”

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zajęcia szkolenia pływackiego.

30 000 zł

5

Uczniowski Klub Sportowy Boxing Team Ostrów Mazowiecka

Szkolenie sportowe uzdolnionej   młodzieży szkolnej  w zakresie boksu olimpijskiego oraz przygotowanie zawodniczek i zawodników do udziału we współzawodnictwie i rywalizacja sportowej

13 000 zł

6

Ludowy Klub Sportowy „OSTROWIANKA”

Rozwój i promocja kultury fizycznej, w tym szkolenia dzieci  i młodzieży w  sekcjach  koszykówki oraz lekkoatletycznej

70 000 zł

7

Ostrowski Klub Karate KYOKUSHINKAI

Prowadzenie szkolenia oraz rywalizacji sportowej w zakresie karate kyokushin, oraz popularyzacja sportu amatorskiego w Ostrowi Mazowieckiej

25 000 zł

8

Polski Związek Wędkarski, koło nr 80, „SPINER”

Promocja sportu i aktywnego stylu życia

3 500 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

20 000 zł

10

Uczniowski Ostrowski Ludowy Klub Atletyczny

Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej

70 000 zł

11

Polski Związek Wędkarski, koło nr 34

Dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych na zawody okręgowe wraz z ew. kosztami wyżywienia oraz uzupełnienie sprzętu wyczynowego dla szkółki wędkarskiej

3 000 zł

12

Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN”

Sekcja ratownictwa wodnego

4 000 zł

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          /-/ Jerzy Bauer

 

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a klubem sportowym, w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-02-20)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-02-20 10:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-02-20 10:46:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki