CZIPOWANIE, STERYLIZACJA I KASTRACJA

Informujemy Państwa, że zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” istnieje możliwość bezpłatnego znakowania psów mikroczipami. Psa oznakować mogą osoby zameldowane w Ostrowi Mazowieckiej. Osoba chcąca oznakować psa winna posiadać przy sobie dowód osobisty. Psa można oznakować w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Chopina 18 w Ostrowi Mazowieckiej prowadzonym przez Piotra Sołowińskiego.

Zawiadamiamy również o możliwości wykonania zabiegu sterylizacji suk i kotek, kastracji psów i kotów oraz  usypianiu ślepych miotów, do którego miasto dopłaca 100% poniesionych kosztów. Zabiegi można wykonać w niżej wymienionych gabinetach weterynaryjnych:

- Piotra Sołowińskiego pzy ul. Chopina 18,

- Szymona Depty przy ul. Armii Krajowej 1

- Karoliny Jęczeń przy ul. Jana Kilińskiego 2/4

- Arkadiusza Oniszka i Romana Szarafińskiego przy ul. K. Piłata 19

Działania te przyczynią się do zmniejszenia bezdomności zwierzą na terenie naszego miasta.

Wytworzył:
Grzegorz Czyronis
(2015-03-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-03-03 12:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-05-27 15:28:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki