OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka

 

         Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwały nr VIII/36/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka dla działek 2200/17, 2200/18, 2200/24, 2200/25, 2458/2 położonych w rejonie ulicy Parcelacyjnej i ulicy Spacerowej w Ostrowi Mazowieckiej.

         Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

         Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej w terminie do dnia 5 czerwca 2015 roku.

         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-06)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-05-08 08:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-05-08 08:17:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki