☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 67 /2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie zasad przyznawania

Nagród Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady przyznawania nagród Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi właściwemu do spraw edukacji, zdrowia, spraw społecznych, kultury i sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Załącznik - Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Załącznik - Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-06-08)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-06-08 13:48:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-06-08 14:01:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593230