OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwały nr IX/51/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka dla działek 2200/17, 2200/18, 2200/24, 2200/25, 2458/2 położonych w rejonie ulicy Parcelacyjnej i ulicy Spacerowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-06-30)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-07-02 15:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-07-02 15:46:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki