☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 01.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.08.2015r.

O KONKURSIE OFERT  NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
O POWIERZCHNI 151,17 m2,  ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI PRZY UL. WARCHALSKIEGO 3.

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 151,17 m2 wraz z dostępem do mediów (woda. CO) w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy ul. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

                Istnieje możliwość korzystania za dodatkową opłatą z pomieszczenia o pow. 50,31 m2, przyległego do przedmiotowego lokalu.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) wraz
z dokumentami określonymi w formularzu oraz koncepcją funkcjonowania lokalu.

2. Oferty na najem lokalu użytkowego  należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 151,17 m2,  ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI PRZY UL. WARCHALSKIEGO 3” od poniedziałku do piątku, godzinach od 8.00 do 16:00 w sekretariacie MOSiR przy ul.  Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka..

Termin składania ofert upływa w dniu  01.09. 2015 r.  o godz. 16.00. /decyduje data wpływu do sekretariatu/.

3. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczenia,  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 29 645 21 31.

4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokalu użytkowego o powierzchni 151,17 m2”   - załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone  po terminie składania ofert, nie będą  rozpatrywane
i zostaną zwrócone oferentom.

6. Otwarcie ofert:

a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09. 2015r.

b) Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem m.in. proponowanej wysokości czynszu oraz użyteczności zagospodarowania pomieszczenia.

c) Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.

7. Osoba do kontaktu- P. Andrzej Pasztaleniec,  nr tel. 29 645 21 31.

 

Załączniki:

FORMULARZ OFERTY

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU

Umowa najmu lokalu

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-08-25)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-08-25 14:18:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-08-25 14:23:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593423