☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 103 /2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie powierzenia pani Elżbiecie Stefanii Mariańskiej

stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 3

w Ostrowi Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 36 a ust. 1, 2, 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się Pani Elżbiecie Stefanii Mariańskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w w Ostrowi Mazowieckiej, na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
(2015-08-31)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-08-31 15:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-08-31 15:24:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091