Zarządzenie Nr 5  /2016

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2016 roku

 

w sprawie  harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym

 i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli

oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie miasta

Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2016/2017

 

            Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942)  zarządza się, co następuje:

§ 1

      

       Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2016/2017 stanowiący  załącznik Nr 1.

 

§ 2

 

       Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2016/2017 stanowiący  załącznik Nr 2.

§ 3

 

       Zobowiązuje się dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji  zgodnie z  terminami, o których mowa w załącznikach nr 1 i nr 2.

 

§ 4

 

       Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu.

 

§ 5

      

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                              /-/Jerzy Bauer

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-01-20)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-01-20 15:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-01-20 15:55:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki