Ostrów Mazowiecka, dnia 08.02.2016 r.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że do upływu terminu składaia ofert tj. do dnia 25.01.2016 r. do godz. 16:00 udział w postępowaniu
w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - PAKIET II zgłosił jeden Wykonawca:

 

1. Zakład Produkcyjno Usługowy

GOTIX W. H. GOTOWICZ

Waldemar Gotowicz

Zamość, ul. Merlina 5

89-200 Szubin

 

 

W związku z brakiem innych ofert Zamawiajacy powierzył wykonanie zamówienia firmie GOTIX Waldemar Gotowicz, Zamość, ul. Merlina 5. Wartość zamówienia na kwotę 4928,46 zł netto.

 

 

 

/-/ Waldemar Konarzewski

Z-ca Dyrektora MOSiR

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2016-02-11)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-02-11 15:11:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-02-11 15:11:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki