Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.02.2016 r. do godz. 16:00, udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz artykułów biurowych i papieru kserograficznego na rok 2016 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zgłosił się jeden Wykonawca:

1. Mimar

Maria Głębocka

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Małkińska 53

 

W związku z brakiem innych ofert Zamawiający powierzył wykonanie zamówienia firmie MIMAR. Wartość zamówienia na kwotę 9536,90 zł netto.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Ostrowi Mazowieckiej

/-/ Bartłomiej Pieńkowski

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2016-02-25)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-02-29 08:50:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-02-29 08:57:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki