Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.

Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 759-10-24-271 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wykonywanie zadań z zakresu służby BHP w jednostkach oświatowych”

Ogłoszenie i załaczniki

Wytworzył:
Danuta Włodarczyk
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-08-05 15:24:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-05 15:31:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki