☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, 19 sierpnia 2016 r.

 

PNR.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (odwodnieniem parkingu oraz oświetleniem) na części działek o nr ewidencyjnych 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4032/37 przy ulicy Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój 111.

            W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach  19.08.2016 r. -25.08.2016 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej  oraz na słupie ogłoszeniowym przy ul. Widnichowskiej (naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3) Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 26.08.2016r.

 

Z up. Burmistrza

Mieczysław Rejniak

Wytworzył:
Mieczysław Rejniak
(2016-08-19)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-08-19 08:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220