☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu  29 sierpnia 2016 r. decyzji  PNR.6733.5.2015 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (odwodnieniem parkingu oraz oświetleniem) na części działek o nr ewid. 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4032/37 przy ul. Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej.

            Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, w pokoju nr 111 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia( 31.08.2016r. – 14.09.2016r.).

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania administracyjnego prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od daty wywieszenia  obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

z up. Burmistrza

/-/ Zbigniew Chrupek

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-08-30)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-08-30 12:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220