☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone 17.08.2016r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=150984 oraz rozesłane do czterech Wykonawców:
  2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.08.2016r. do godz.12.00, wpłynęły 3 oferty. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji odczytał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00zł. Dokonano otwarcia ofert w dniu 25.08.2016r. o godz. 1220. Treść ofert przedstawia się następująco:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Road Concept Renata Kozak

ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo

 

91 635,00 zł

2

Aramix Biuro Projektowe Iwona Kublik
Ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów Podlaski

 

97 170,00 zł

3

Mroad Inżynieria Ruchu Michał Włodarek

Ul. Kosynierów 6, 07-100 Węgrów

 

 

147 600,00 zł

 

  1. Oferty Wykonawców spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
  2. Ocena ofert: Cena – waga 100%. Liczba przyznanych punktów (wg wzoru: [Cmin/Cof] * 100 * waga):

1) Road Concept Renata Kozak  - 100,00 pkt;

2) Aramix Biuro Projektowe Iwona Kublik  - 94,30 pkt;

3) Mroad Inżynieria Ruchu Michał Włodarek  - 62,08 pkt.

  1. Wybrano ofertę: Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo za cenę 91 635,00 zł.
  2. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania i zaoferował najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia.

 Ostrów Mazowiecka, dnia 01.09.2016r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-09-01)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-09-01 13:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220