OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2031), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 23) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego  Nr 1/2010 z dnia 15 lutego 2010r., zawiadamiam, że  w dniu 2016-08-04 zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w Ostrowi Mazowieckiej w km 0+000,00 - 0+337,00 wraz z infrastrukturą - na działkach nr: 2787/1, 2645/2, 2646/2, 2644/11, 2782/19, 2782/26, 2647/6, 2651/1, 2647/4, 2649/10, 2649/4, 2782/13, 2782/53, 2782/29, 2649/7, 2649/8, 2649/9

Wykaz działek pod realizację drogi  (obręb ew. Ostrów Mazowiecka):

1. Działki przynależne do pasa drogowego: 2644/11, 2782/19, 2782/26, 2647/6, 2651/1, 2647/4, 2649/10, 2649/4

2.  Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości: 2787, 2645, 2646

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na  rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

        Pow.działki

  w [ha] przechodząca

     na  rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

2787

2787/2

2787/1

0,0409

2.

2645

2645/1

2645/2

0,0104

3.

2646

2646/1

2646/2

0,0113

 

3. Działki wydzielone na poszerzenie drogi decyzją:

  -  Urzędu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej nr G-6011-39/91 z dnia 6 sierpnia 1991r.,

   - Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr BGR 6011/26/98 z dnia 5 sierpnia 1998r.,

   - Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr BGR 6011/99/00 z dnia 21 lipca 2000r.,

   - Urzędu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej nr G-6011-47/93 z dnia 20maja 1993r.,

     przechodzące  z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek

 

Pow.

 działki

 w [ha]

1.

2782/13

0,1083

2.

2782/29

0,0490

3.

2782/53

0,4330

4.

2649/7

0,0066

5.

2649/8

0,0035

6.

2649/9

0,0009

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1, telefon (29) 645 71 34, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY

/-/ Stanisława Figaj

Naczelnik Wydziału architektury i Budownictwa

Wytworzył:
Stanisława Figaj
(2016-08-31)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-09-06 08:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-09-06 08:23:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki