☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 Ostrów Mazowiecka, dnia 2016-10-10

AB.6740.6.13.2016

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2031), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 23) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego Nr 1/2010 z dnia 15 lutego 2010r., zawiadamiam, że w dniu 2016-08-02 zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, uzupełniony w dniu 30.09.2016r., postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Artyleryjskiej i Saperskiej wraz z infrastrukturą w Ostrowi Mazowieckiej - 582, 631/2, 633/3, 634/20, 634/6, 634/7, 634/8, 637/7,637/8, 637/10, 638, 639/2, 640/2, 641/1, 641/5, 641/3, 642, 692/8, 693/7, 693/8, 704/9, 706/1, 708/1, 710/9, 710/4, 711/1, 712/1, 713/1, 714/6, 726, 727/1, 727/5, 729/1, 730, 731/2 i 5394/3 w Ostrowi Mazowieckiej oraz na działce nr ew. 1937/4 w miejscowości Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka.

 

Wykaz działek pod realizację drogi :

1. Działki pasów drogowych:

 582, 642, 726, 634/6, 634/7, 634/8, 641/3, 693/7, 693/8, 704/9, 710/4, 711/1, 712/1, 713/1,727/5, 5394/3.

2. Działki wydzielone na poszerzenie drogi, które z mocy prawa przechodzą na rzecz zarządcy drogi:

 - decyzją Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr BGR-6011/31/99 z dnia 14    października 1999r.

 

Lp.

Oznaczenie działki

 

 

Pow. działki

w [ha]

 

Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz zarządcy drogi

 

1.

633/3

0,0016

 0,0016

 

- postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, sygn. akt. I Ns 154/12 z dnia 21 listopada 2012r.

 

Lp.

 

Oznaczenie działki

 

 

Pow. działki

w [ha]

 

Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz zarządcy drogi

 

1.

706/1

0,0044

 0,0044

3. Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

1.

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 Pow.

 działki

 w [ha]

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz

Miasta Ostrów Mazowiecka

 1.

631

0,3037

631/1

631/2

0,0038

2.

634/1

0,1912

634/19

634/20

0,0009

3.

637/2

0,0980

637/7

637/8

0,0049

4.

637/3

0,1005

637/9

637/10

0,0047

5.

639

0,0881

639/1

639/2

0,0032

6.

640

0,0919

640/1

640/2

0,0033

7.

641/2

0,2650

641/4

641/5

0,0438

8.

692/7

0,0913

692/9

692/8

0,0236

9.

708

0,5136

708/2

708/1

0,0082

10.

710/3

0,0523

710/10

710/9

0,0012

11.

714/1

0,0927

714/5

714/6

0,0220

12.

731

0,0956

731/1

731/2

0,0035

 

 4. Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości:

 1937/4, 637/7, 638, 727/1, 729/1, 730, 641/1.

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1, telefon (29) 645 71 34, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY

/-/ Stanisława Figaj

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Wytworzył:
Stanisława Figaj
(2016-10-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-10-17 12:40:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-01-21 15:06:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218