Centrum Usług Wspólnych - Dyrektor Danuta Włodarczyk

Gimnazjum Publiczne Nr 1 - Dyrektor Ewa Subda

Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dorota Ziemczyk

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 - Dyrektor Dorota Brzostek

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 – Dyrektor Dorota Pasztaleniec

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 - Dyrektor Piotr Siwek (stan na 1.09.2016 r.)

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 - Dyrektor Piotr Siwek (stan na 31.12.2016 r.)

Zespół Szkół Publicznych Nr 3 - Dyrektor Elżbieta Mariańska

Miejskie Przedszkole Nr 1 - Dyrektor Małgorzata Zalewska

Miejskie Przedszkole Nr 2 - Dyrektor Wanda Zaręba

Miejskie Przedszkole Nr 3 - Dyrektor Małgorzata Gołaszewska (stan na 1.09.2016 r.)

Miejskie Przedszkole Nr 3 - Dyrektor Małgorzata Gołaszewska (stan na 31.12.2016 r.)

Miejski Dom Kultury - p.o. dyrektora Regina Pałaszewska (stan na 14.09.2016 r.)

Miejski Dom Kultury - p.o. dyrektora Regina Pałaszewska - wyjaśnienie do oświadczenia (stan na 14.09.2016 r.)

Miejski Dom Kultury - p.o. dyrektora Regina Pałaszewska (stan na 27.10.2016 r.)

Miejski Dom Kultury - p.o. dyrektora Regina Pałaszewska - wyjaśnienie do oświadczenia (stan na 27.10.2016 r.)

Miejski Dom Kultury - p.o. dyrektora Równa Urszula (stan na 28.10.2016 r.)

Miejski Dom Kultury - p.o. dyrektora Równa Urszula (stan na 31.01.2017 r.)

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) - p.o. dyrektora Dorota Socik

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) - p.o. dyrektora Dorota Socik (stan na 31.12.2016 r.)

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej - Dyrektor Elżbieta Chojnacka

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej - p.o. Dyrektora Agnieszka Kaczmarek

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej - p.o. Dyrektora Agnieszka Kaczmarek (stan na 31.12.2016 r.)

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej - p.o. Dyrektora Agnieszka Kaczmarek (stan na 2.01.2017 r.)

Miejski Dom Kultury - Dyrektor Jacek Kalinowski

Miejski Dom Kultury - p.o. Dyrektora Marta Molska

Miejski Dom Kultury - p.o. Dyrektora Marta Molska (Korekta)

Miejski Dom Kultury - p.o. Dyrektora Marta Molska (stan na 31.12.2016 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik Barbara Kędziora

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Dyrektor Bartłomiej Pieńkowski

Środowiskowy Dom Samopomocy - Kierownik Anna Kolasińska

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Mirosław Przastek

ZEC Sp z o.o. - Prezes Zarządu Andrzej Bukłaha

ZGK Sp z o.o. - Prezes Zarządu Paweł Mieczkowski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-10-18 11:40:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Monika
(2017-10-18 13:01:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki