ZARZĄDZENIE NR 159/2016
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 8 grudnia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Ogłaszam otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

§ 2.


Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 3.


Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ Jerzy Bauer

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2016 r. - Pełna treść wraz załącznikiem

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/189/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-12-08)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-12-08 15:35:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-08 15:42:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki