☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, dnia 2016-11-14

AB.6740.6.13.2016

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY  OSTROWSKIEGO

 

            Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 2016-11-10 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia  2016-08-02 ( uzupełnionego w dniu 2016-09-30), została wydana decyzja nr  9 /16, zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na budowie ulicy Artyleryjskiej i Saperskiej wraz  z infrastrukturą  -  na działkach nr ew.: 582, 631/2, 633/3, 634/20, 634/6, 634/7, 634/8, 637/7,637/8, 637/10, 638, 639/2, 640/2, 641/1, 641/5, 641/3, 642, 692/8, 693/7, 693/8, 704/9, 706/1, 708/1, 710/9, 710/4, 711/1, 712/1, 713/1, 714/6, 726, 727/1, 727/5, 729/1, 730, 731/2 i 5394/3 w obrębie ew. Ostrów Mazowiecka oraz na działce nr ew. 1937/4 w obrębie ew. Komorowo, jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka.

Wykaz działek pod realizację drogi  (obręb ew. Ostrów Mazowiecka):

1. Działki pasów drogowych:

  582, 642, 726, 634/6, 634/7, 634/8, 641/3, 693/7, 693/8, 704/9, 710/4, 711/1, 712/1, 713/1,727/5, 5394/3.

2. Działki wydzielone na poszerzenie drogi, które z mocy prawa przechodzą na rzecz zarządcy drogi:

 

  - decyzją Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr BGR-6011/31/99 z dnia 14   października 1999r.

 

Lp.

 

Oznaczenie działki

 

 

Pow. działki

w [ha]

 

Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz zarządcy drogi

 

1.

633/3

0,0016

     0,0016

 

-   postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, sygn. akt. I Ns 154/12 z dnia 21 listopada 2012r.

 

Lp.

 

Oznaczenie działki

 

 

Pow. działki

w [ha]

 

Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz zarządcy drogi

 

1.

706/1

0,0044

     0,0044

 

3. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

1.

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 Pow.

 działki

 w [ha]

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na  rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz 

Miasta Ostrów Mazowiecka

  1.

631

0,3037

631/1

631/2

0,0038

2.

634/1

0,1912

634/19

634/20

0,0009

3.

637/2

0,0980

637/7

637/8

0,0049

4.

637/3

0,1005

637/9

637/10

0,0047

5.

639

0,0881

639/1

639/2

0,0032

6.

640

0,0919

640/1

640/2

0,0033

7.

641/2

0,2650

641/4

641/5

0,0438

8.

692/7

0,0913

692/9

692/8

0,0236

9.

708

0,5136

708/2

708/1

0,0082

10.

710/3

0,0523

710/10

710/9

0,0012

11.

714/1

0,0927

714/5

714/6

0,0220

12.

731

0,0956

731/1

731/2

0,0035

 

   4. Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, poza projektowanym pasem drogowym, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości:

  1937/4, 637/7, 638, 727/1, 729/1, 730, 641/1.

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

                       Na podstawie art. 11f ust. 4 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój  nr 1 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie dni robocze).

            Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA

/-/ Zbigniew Kamiński

Wytworzył:
Zbigniew Kamiński
(2016-11-14)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-11-18 15:36:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-01-21 15:06:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218