☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, dnia 09.05.2017 r.

ŚGL.6341.22.2017

INFORMACJA

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469 ze zm.),

 Informuję

że w dniu 25.04.2017 r. na wniosek Pani Renaty Kozak – Właścicielki Firmy Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, (upoważnienie znak: OP-O.0052.67.2017 z dnia 21 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) szczególne korzystanie z wód:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu przez studnie chłonne w ulicach:

- Legionowa Q śr.d = 24,5 m³/d, Q = 168,0[I/s] z utwardzonych powierzchni F = 1,4 ha

- Podchorążych Q śr.d =11,2 m³/d, Q = 76,8[I/s] z utwardzonych powierzchni F = 0,64 ha

- Sikorskiego Q śr.d =26,6 m³/d, Q = 182,4[I/s] z utwardzonych powierzchni F = 1,52 ha

- Różańska Q śr.d =4,2 m³/d, Q = 28,8[I/s] z utwardzonych powierzchni F = 0,24 ha

- Broniewskiego Q śr.d =4,2 m³/d, Q = 28,8[I/s] z utwardzonych powierzchni F = 0,24 ha

2) wykonanie urządzeń wodnych:

a) budowa studni chłonnych na ulicach:

- Legionowa – 35 szt. powierzchnia F = 1,4 ha

- Podchorążych - 16 szt. powierzchnia F = 0,64 ha

- Sikorskiego – 37 szt. powierzchnia F = 1,52 ha

- Różańska – 6 szt. powierzchnia F = 0,24 ha

- Broniewskiego – 6 szt. powierzchnia F = 0,24 ha

 W ramach inwestycji budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na ulicach: Legionowa, Szkoły Podchorążych Piechoty, Sikorskiego, Różańskiej, Broniewskiego.

 W związku z powyższym, na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, można zapoznać się z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Środowiska Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51 (pokój nr 13 w godz. 8.00-16.00 we wszystkie dni robocze).

 Uwagi i wnioski wniesione po ww. terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

z up. STAROSTY

mgr inż. Adam Brzózka

Naczelnik Wydziału

Środowiska, Geologii i Leśnictwa

 

Sprawę prowadzi: inż. Robert Leoniak, tel. 29/645 71 32 Wydział Środowiska Geologii i Leśnictwa

Wytworzył:
Adam Brzózka
(2017-05-09)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-05-15 10:57:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Śniadała Mirosław
(2017-12-14 14:00:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218