☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -   Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 2017-06-19 po rozpatrzeniu zmodyfikowanego wniosku Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2017-05-23, została wydana decyzja nr  3/17 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej -  polegającej na budowie ulicy Leśnej w Ostrowi Mazowieckiej w km   0+000,00 - 0+337,00  wraz z infrastrukturą - na działkach nr: 2787/1, 2645/2, 2646/2, 2782/60, 2782/56, 2782/58, 2644/11, 2782/19, 2782/26, 2647/6, 2651/1, 2647/4, 2649/10, 2649/4, 2649/7, 2649/8, 2649/9.

 Wykaz działek pod realizację drogi (obręb Ostrów Mazowiecka):

     1. Działki istniejących pasów drogowych  stanowiących  własność  wnioskodawcy: 2644/11, 2782/19, 2782/26, 2647/6, 2651/1, 2647/4, 2649/10, 2649/4

 

2.  Działki wydzielone pod projektowany pas drogowy: 2787, 2645, 2646, 2782/13, 2782/53, 2782/29

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na  rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

 Pow.działki

w [ha] przechodząca na rzecz 

 Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

2787

2787/2

2787/1

0,0409

2.

2645

2645/1

2645/2

0,0104

3.

2646

2646/1

2646/2

0,0113

4.

2782/13

2782/61

2782/60

0,0236

5.

2782/53

2782/57

2782/56

0,0663

6.

2782/29

2782/59

2782/58

0,0214

 

3. Działki wydzielone na poszerzenie drogi decyzją :

 - Urzędu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej nr G-6011-47/93 z dnia 20 maja 1993r., przechodzące  z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek

 

Pow.

 działki

 w [ha]

1.

2649/7

0,0066

2.

2649/8

0,0035

3.

2649/9

0,0009

 

Wykaz działek  na których przewiduje się rozbiórkę ogrodzenia:

Działka, na której przewiduje się rozbiórkę części ogrodzenia (zlokalizowanego w pasie  drogowym): 2649/4  (przy działce nr ew. 2649/3)

 

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 Na podstawie art. 11f ust. 4 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój  nr 3 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie dni robocze).

 Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Starosta


/-/ mgr Zbigniew Kamiński

Wytworzył:
Zbigniew Kamiński
(2017-06-26)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-06-27 09:17:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Śniadała Mirosław
(2017-12-14 14:00:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218