Zarządzenie Nr 98/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuję Panią Jolantę Andruszkiewicz na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2. 

Powołanie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy z powołania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3. 

Warunki wynagrodzenia zostaną ustalone odrębnym pismem.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-06-29)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-06-29 15:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2017-06-29 15:38:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki