☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

         Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (jednolity tekst Dz. U. z  2015r., poz. 2031), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 1257), zawiadamiam, że w dniu 2017-05-15 zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie i rozbudowie ciągu ulic Lubiejewska - Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa - Lubiejewska - Sikorskiego - Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska - Zwycięstwa wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 1701/5, 1480/2, 1701/2, 1810/27, 1810/32, 1810/35,1905/3, 1905/4, 1978/18, 1908/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 1714/1, 1716/3, 1717/10, 1329/3, 1331/3, 1350/1, 1347/1, 5357/1, 1340/1, 1707/15, 1707/13, 1333/7, 1688/69 - obręb ew. Ostrów Mazowiecka, jednostka ew. Ostrów Mazowiecka

 

Wykaz działek pod realizację drogi  (obręb Ostrów Mazowiecka):

1. Działki istniejących pasów drogowych stanowiących własność wnioskodawcy:  1701/5, 1480/2 i 1701/2

 

2. Działki do przejęcia w całości : 1810/27 i 1810/32

 

3. Działki  wydzielone pod projektowany pas drogowy : 1810/35, 1905/3, 1905/4, 1978/18, 1980/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 1714/1, 1716/3, 1717/10, 1329/3, 1331/3, 1350/1, 1347/1, 5357/1, 1340/1, 1707/15, 1707/13, 1333/7, 1688/69

 

Wykaz działek nie wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego, dla  których ogranicza się korzystanie z nieruchomości : 4708, 4709, 1904, 1977, 1151, 1979/3, 2018/1, 2018/2, 1238, 1264, 1026/1, 1728/1, 1713/3, 1713/4, 1707/4, 904/25, 1706, 1702/4, 1688/70  (nr działki przed podziałem 1688/49), 554/61, 1683.

 

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, tel.(29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wytworzył:
Zbigniew Kamiński
(2017-07-18)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2017-07-18 23:21:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Śniadała Mirosław
(2017-12-14 14:00:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218