☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, dnia 2017-08-14

AB.6740.6.5.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2031), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego Nr 4/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., zawiadamiam, że w dniu 2017-06-21 zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy (łącznika) od ulicy Targowej do ulicy Kopernika o długości ok. 106 m wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji - na działkach nr ew. 3500/2, 3516/2, 3517, 3518/1, 3518/3, 3519/1, 3530 w obrębie ew. miasto Ostrów Mazowiecka.

 

Wykaz działek pod realizację inwestycji (obręb: miasto Ostrów Mazowiecka):

 

1. Działki istniejących pasów drogowych:

- działka nr ew. 3530

 

2. Działki w całości przechodzące z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka:

- działka nr ew. 3517

 

3. Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

Pow.

działki

w [ha]

Działki po podziale pozostające włas-nością dotychcza-sowych właścicieli

Działki przechodzące

z mocy prawa na

rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow. działki w [ha]

przechodząca na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

3500

0,0806

3500/1, 3500/3

3500/2

0,0044

2.

3516

0,1407

3516/1

3516/2

0,0001

3.

3518

0,0833

3518/2

3518/1, 3518/3

0,0003

4.

3519

0,1161

3519/2

3519/1

0,0007

 

4. Działki, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości w związku z przewidzianą rozbiórką ogrodzenia: działki nr ew. 3500/1, 3500/3, 3516/1, 3518/2, 3519/2

 

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1, telefon (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY

/-/ Ewa Suchcicka

p. o. Naczelnika Wydziału

Architektury i Budownictwa

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Suchcicka
(2017-08-14)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2017-08-18 08:36:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Śniadała Mirosław
(2017-12-14 14:00:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218