ZARZĄDZENIE NR 186/2017

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 1 grudnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2020.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2020.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Pełna treść Zarządzenia Nr 186/2017 z załącznikiem

Wniosek o przyznanie dotacji -Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.286.2017 z dnia 8.11.2017

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-12-01)
Udostępnił:
Subda Renata
(2017-12-01 15:42:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2017-12-01 15:59:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki