Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 z dnia 23 kwietnia 2018 roku

 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku w Ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

            Na podstawie art 30. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2017 r. Poz. 1875; zm.: Dz.U.z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art 11 ust.2 w związku z art. 15 ust. 1i 2, art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 450), ogłasza się, że realizacja zadań publicznych w roku budżetowym 2018 zostanie zlecona następującym organizacjom:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"

" Sport na wózkach 2018"

9 575,00 zł

2.

Ostrowskie Stowarzyszenie " Ludzie z Pasją"

" Rocznik Ostrowski"

7 000,00 zł

3.

Choragiew Mazowiecka ZHP

" Młodzi Patrioci"

5 900,00 zł

4.

UKS Akademia Piłkarska Ostrów Mazowiecka

" UKS Summer Camp 2018"

8 000,00 zł

 

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka  a organizacją. Umowa zostanie zawarta do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-04-23)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-04-24 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-04-24 09:35:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki